Care sunt singurele ţări menţionate în Biblie. Sunt menţionaţi şi strămoşii noştri în Cartea Sfântă?

Noutăţi

Lista de ţări menţionate în Biblie nu este foarte numeroasă. Având în vedere influenţa uriaşă a Bibliei, multe dintre ţările importante, care existau şi în vremurile biblice, nu au fost menţionate în această carte.

Biblia este Cartea Sfântă a iudaismului și creștinismului, care conține scrieri religioase despre istoria, credința și moralitatea poporului lui Dumnezeu. Biblia este împărțită în două părți principale: Vechiul Testament, care se bazează pe Biblia ebraică, și Noul Testament, care prezintă viața și învățăturile lui Iisus Hristos și ale apostolilor săi.

În Biblie sunt menționate multe țări și regiuni din lumea antică, care au avut legături cu poporul israelit sau cu biserica creștină. Cu toate acestea, multe dintre ţările importante, cu o istorie îndelungată, precum China, nu au fost menţionate în Biblie.

Singurele țări menționate în Biblie sunt cele care se aflau în zona geografică cunoscută sub numele de Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu și Europa de Sud-Est.

singurele ţări menţionate în Biblie
O hartă cu singurele ţări menţionate în Biblie

Singurele ţări menţionate în Biblie

Arabia: o peninsulă situată la sud-vest de Asia, care cuprinde țări moderne precum Arabia Saudită, Yemen, Oman, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain și Kuwait. Arabia este menționată în Biblie ca locul de origine al unor popoare înrudite cu israeliții, cum ar fi ismaeliții, madianiții și edomiții (Geneza 25:12-18; Numeri 25:14-18; Ieremia 25:23-24). De asemenea, Arabia este locul unde s-a refugiat profetul Ilie după ce a fugit de la curtea regelui Ahab (1 Regi 19:1-8) și unde apostolul Pavel s-a retras pentru a medita la Evanghelia lui Hristos (Galateni 1:17).

Armenia: o țară situată la sud de Caucaz, care cuprinde teritorii din țările moderne Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Turcia. Armenia este menționată în Biblie ca locul unde s-a oprit arca lui Noe după Marele Potop, pe muntele Ararat (Geneza 8:4). De asemenea, Armenia este locul de unde proveneau unii dintre regii care s-au aliat cu Asiria împotriva Israelului și Iudeei (2 Regi 19:37; Isaia 37:38).

Asiria: un imperiu puternic care a dominat Orientul Apropiat între secolele IX și VII î.Hr., având capitala la Ninive, pe teritoriul actual al Irakului. Asiria este menționată în Biblie ca un dușman al poporului lui Dumnezeu, care a cucerit și deportat cele zece triburi ale Israelului în 722 î.Hr. (2 Regi 17:1-23) și care a asediat Ierusalimul în timpul regelui Ezechia, dar a fost înfrântă de îngerul Domnului (2 Regi 18:13-19:37). Asiria este şi locul unde a fost trimis profetul Iona să propovăduiască pocăința locuitorilor Ninivei (Iona 1:1-3:10).

Babilon: un alt imperiu puternic care a succedat Asiriei în Orientul Apropiat, având capitala la Babilon, pe teritoriul actual al Irakului. Babilon este menționat în Biblie ca un alt dușman al poporului lui Dumnezeu, care a cucerit și deportat cele două triburi ale Iudeei în 586 î.Hr. (2 Regi 24:1-25:21) și care a distrus templul lui Solomon (2 Cronici 36:15-21). Totodată, Babilon este locul unde au trăit și profetit unii dintre cei mai importanți profeți ai Bibliei, cum ar fi Ieremia, Ezechiel și Daniel (Ieremia 29:1-32; Ezechiel 1:1-3; Daniel 1:1-21).

Bashan: o regiune situată la est de Iordan, pe teritoriul actual al Siriei. Bashan este menționată în Biblie ca locul unde Moise a învins pe regele Og, unul dintre ultimii uriași din Canaan (Numeri 21:33-35; Deuteronom 3:1-11). Bashan este locul unde s-au stabilit unele dintre triburile israelite, cum ar fi Ruben, Gad și jumătate din Manase (Numeri 32:1-42; Iosua 13:8-33).

• CITEŞTE ŞI:  D.B. Cooper, singurul infractor care a deturnat un avion şi nu a fost prins vreodată

Capadocia: o regiune situată în centrul Asiei Mici, pe teritoriul actual al Turciei. Capadocia este menționată în Biblie ca locul de unde proveneau unii dintre evreii care au auzit pe apostolii vorbind în limbi străine de Rusalii (Faptele Apostolilor 2:9-11). Capadocia este locul unde a fost trimisă una dintre epistolele apostolului Petru, adresată creștinilor care sufereau persecuții (1 Petru 1:1-2).

Creta: o insulă situată în sudul Mării Egee, pe teritoriul actual al Greciei. Creta este menționată în Biblie ca locul de unde proveneau unii dintre evreii care au auzit pe apostolii vorbind în limbi străine de Rusalii (Faptele Apostolilor 2:9-11). Creta este locul unde apostolul Pavel a lăsat pe Tit, unul dintre colaboratorii săi, să organizeze biserica creștină (Tit 1:5-16).

Cipru: o insulă situată în estul Mării Mediterane, pe teritoriul actual al Republicii Cipru și al Republicii Turce a Ciprului de Nord. Cipru este menționată în Biblie ca locul de unde provenea Barnaba, unul dintre apostolii lui Hristos (Faptele Apostolilor 4:36-37). Cipru este locul unde au predicat Evanghelia Barnaba, Pavel și Ioan Marcu (Faptele Apostolilor 13:4-12; 15:36-41).

Corint: un oraș situat în sudul Greciei, pe istmul care leagă Peloponezul de restul peninsulei. Corintul este menționat în Biblie ca locul unde apostolul Pavel a predicat Evanghelia și a fondat o biserică creștină (Faptele Apostolilor 18:1-18). De asemenea, Corintul este locul căruia i-a fost adresată una dintre cele mai importante epistole ale apostolului Pavel, în care a tratat diverse probleme doctrinare și practice ale creștinilor (1 Corinteni 1:1-16:24).

Croația: o țară situată în sud-estul Europei, pe coasta Mării Adriatice. Croația este menționată în Biblie ca locul unde se afla Dalmația, o provincie romană care cuprindea teritorii din țările moderne Croația, Muntenegru, Albania și Bosnia și Herțegovina. Dalmația este menționată în Biblie ca locul unde a plecat Tit, unul dintre colaboratorii apostolului Pavel, după ce a fost lăsat în Creta (2 Timotei 4:10).

Edom: o regiune situată la sud de Marea Moartă, pe teritoriul actual al Iordaniei. Edom este menționată în Biblie ca locul de origine al edomiților, un popor înrudit cu israeliții, dar care le-a fost adesea dușmani.

Egipt: o țară situată în nord-estul Africii, pe malul Nilului. Egipt este menționat în Biblie ca locul unde s-a refugiat patriarhul Avraam din cauza foametei din Canaan (Geneza 12:10-20) și unde s-a stabilit nepotul său Iosif, după ce a fost vândut de frații săi (Geneza 37:28-36; 39:1-50:26). Totodată, Egiptul este locul unde s-a format poporul israelit, ca sclavi ai faraonilor, și de unde a fost eliberat prin minunile lui Dumnezeu și prin conducerea lui Moise (Exodul 1:1-15:21).

Elam: o regiune situată la est de Mesopotamia, pe teritoriul actual al Iranului. Elam este menționat în Biblie ca locul de unde proveneau unii dintre evreii care au auzit pe apostolii vorbind în limbi străine de Rusalii (Faptele Apostolilor 2:9-11). De asemenea, Elam este locul unde a fost trimis profetul Daniel, după ce a fost aruncat în groapa cu lei de către regele Darius cel Mare (Daniel 6:1-28).

Etiopia: o țară situată în estul Africii, pe malul Nilului Albastru. Etiopia este menționată în Biblie ca locul de origine al etiopienilor, un popor negru care a avut relații comerciale și diplomatice cu Israelul și Iudeea (2 Cronici 14:9-15; Isaia 18:1-7; 45:14; Ieremia 38:7-13; Amos 9:7; Zefania 3:10). Etiopia este şi locul unde a fost convertit la creștinism un eunuc etiopian, care era trezorierul reginei Candace, de către diaconul Filip (Faptele Apostolilor 8:26-40).

• CITEŞTE ŞI:  Augustus, primul împărat al Imperiului Roman

Fenicia: o regiune situată pe coasta estică a Mării Mediterane, pe teritoriul actual al Libanului și al Siriei. Fenicia este menționată în Biblie ca locul de origine al fenicienilor, un popor marin care a avut relații comerciale și culturale cu Israelul și Iudeea (1 Regi 5:1-18; 9:10-14; 10:22; 2 Cronici 2:1-16; 9:21; Ezechiel 27:1-36). Fenicia este locul unde s-au răspândit creștinismul prin predicarea apostolilor Pavel, Barnaba și Ioan Marcu (Faptele Apostolilor 11:19-26; 13:1-12; 15:1-35).

Frigia: o regiune situată în vestul Asiei Mici, pe teritoriul actual al Turciei. Frigia este menționată în Biblie ca locul de unde proveneau unii dintre evreii care au auzit pe apostolii vorbind în limbi străine de Rusalii (Faptele Apostolilor 2:9-11). În acest ţinut au predicat Evanghelia apostolii Pavel, Barnaba și Sila (Faptele Apostolilor 16:6-8; 18:23).

Grecia: o țară situată în sud-estul Europei, pe coasta Mării Egee. Grecia este menționată în Biblie ca locul de origine al grecilor, un popor care a avut o influență culturală și politică asupra lumii antice, inclusiv asupra poporului evreu (Daniel 8:1-27; 10:20-11:35; Ioan 7:35; 12:20-22; Faptele Apostolilor 6:1; 17:16-34; Romani 1:14-16; 1 Corinteni 1:22-24). Grecia a fost menţionată în repetate rânduri în Biblie, fiind locul unde au predicat Evanghelia apostolii Pavel, Sila, Timotei și Luca (Faptele Apostolilor 16:9-18:18; 20:1-6).

India: o țară situată în sudul Asiei, pe malul Oceanului Indian. India este menționată în Biblie ca locul de unde provenea aurul, pietrele prețioase și mirodeniile folosite pentru construcția și înfrumusețarea templului lui Solomon (1 Regi 10:1-13; 2 Cronici 9:1-12). De asemenea, India este locul unde a fost trimisă una dintre epistolele apostolului Toma, adresată creștinilor care sufereau persecuții (Toma 1:1-2).

Italia: o țară situată în sudul Europei, pe coasta Mării Mediterane. Italia este menționată în Biblie ca locul unde se afla Roma, capitala Imperiului Roman, care a dominat lumea antică și care a avut un rol important în istoria creștinismului (Faptele Apostolilor 18:2; 23:11; 27:1-28:31; Romani 1:7-15; 15:22-29; Filipeni 1:12-13; 4:22; 2 Timotei 1:17; 4:21; Tit 3:12; Evrei 13:24; 1 Petru 5:13). Totodată, Italia este locul unde a fost trimisă una dintre cele mai importante epistole ale apostolului Pavel, adresată creștinilor din Roma, în care a expus doctrina mântuirii prin credință (Romani 1:1-16:27).

Iudeea: o regiune situată în sudul Palestinei, pe teritoriul actual al Israelului și al Palestinei. Iudeea este menționată în Biblie ca locul unde s-a născut și a trăit Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii (Matei 2:1-6; Luca 1:26-38; 2:1-20; Ioan 1:1-18; 3:16-17; 18:1-19:42). Iudeea este cunoscută în principal ca fiind locul unde s-a răspândit creștinismul prin predicarea apostolilor și a altor martori ai lui Hristos (Faptele Apostolilor 1:1-8:4; 9:26-31; 15:1-35; 21:15-23:35).

Libia: o țară situată în nordul Africii, pe coasta Mării Mediterane. Libia este menționată în Biblie ca locul de unde proveneau unii dintre evreii care i-au auzit pe apostoli vorbind în limbi străine de Rusalii (Faptele Apostolilor 2:9-11). Din Libia provenea Simon din Cirene, care a fost silit să-i poarte crucea lui Iisus (Matei 27:32; Marcu 15:21; Luca 23:26).

Macedonia: o regiune situată în nordul Greciei, pe coasta Mării Egee. Macedonia este menționată în Biblie ca locul unde apostolul Pavel a primit o viziune în care un bărbat macedonean îl chema să vină să-i ajute (Faptele Apostolilor 16:9-10).

Media: o regiune situată în nord-vestul Asiei Mici, pe teritoriul actual al Iranului. Media este menționată în Biblie ca locul de origine al meziilor, un popor care a făcut alianță cu babilonienii și a participat la cucerirea și distrugerea Ierusalimului în anul 587 î.Hr. (2 Regi 17:6; 18:11; 2 Cronici 36:20; Isaia 13:17; Ieremia 25:25; 51:11, 28).

• CITEŞTE ŞI:  Rechinul de Groenlanda, misterioasa specie care trăieşte până la 500 de ani

Mesopotamia: o regiune situată între râurile Tigru și Eufrat, pe teritoriul actual al Irakului și al Siriei. Mesopotamia este menționată în Biblie ca locul unde s-a așezat primul om, Adam, în Grădina Edenului (Geneza 2:8-14). Totodată, Mesopotamia este locul de unde provenea Avraam, patriarhul poporului israelit, care a fost chemat de Dumnezeu să plece spre țara Canaan (Geneza 11:26-32; 12:1-5). Mesopotamia este, de asemenea, locul de unde proveneau unii dintre evreii care au auzit pe apostolii vorbind în limbi străine de Rusalii (Faptele Apostolilor 2:9-11).

Moab: o regiune situată la est de Marea Moartă, pe teritoriul actual al Iordaniei. Moab este menționată în Biblie ca locul de origine al moabiților, un popor înrudit cu israeliții, dar care adesea a fost în conflict cu ei (Geneza 19:30-38; Numeri 22:1-25:18; Judecători 3:12-30; 1 Samuel 14:47; 2 Regi 3:4-27). Moab este locul unde s-a refugiat familia lui Elimelec din cauza foametei din Iudeea și de unde s-a întors Naomi împreună cu nora ei, Rut, care a devenit strămoașa regelui David și a lui Iisus Hristos (Rut 1:1-22; 4:13-22; Matei 1:5-16).

Patmos: o insulă situată în Marea Egee, pe teritoriul actual al Greciei. Patmos este menționată în Biblie ca locul unde a fost exilat apostolul Ioan, care a primit acolo viziunea apocaliptică pe care a scris-o în cartea Revelația (Revelația 1:9-11).

Spania: este menționată în Biblie, dar nu cu acest nume. În Noul Testament, Apostolul Pavel scrie că are intenția să viziteze Spania, pe care o numește „Capătul pământului” (Romani 15:24, 28). De asemenea, el spune că a predicat Evanghelia de la Ierusalim până în Iliric, o regiune care includea o parte din Spania (Romani 15:19). În Faptele Apostolilor, se spune că Pavel a ajuns la Roma, dar nu se știe sigur dacă a reușit să ajungă și în Spania (Fapte 28:30-31). Numele de Spania provine de la cuvântul latin Hispania, care era folosit de romani pentru a desemna întreaga Peninsulă Iberică. Acest cuvânt, la rândul său, ar putea avea originea în cuvântul fenician Span, care însemna „iepurii de câmp” sau „țara iepurilor”. Fenicienii au fost un popor antic care a fondat colonii pe coasta mediteraneană a Spaniei, printre care Gadir (Cádiz) sau Malaka (Málaga). Fenicienii sunt menționați în Biblie ca fiind aliați ai regelui Solomon și ca fiind comercianți de metale prețioase, lemn de cedru, stofe și mirodenii (1 Regi 5:1-12; 9:26-28; 10:22; 2 Cronici 9:21). Deci, putem spune că Spania este menționată în Biblie, dar sub alte denumiri, cum ar fi Iliric, Hispania sau Span.

Strămoşii românilor nu au fost menţionaţi în Biblie

Popoarele românești sau strămoșii acestora, dacii și geții, nu au fost menționați în Biblie. Biblia se referă la țările și popoarele din Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu și Europa de Sud-Est, care au avut legături cu poporul israelit sau cu biserica creștină.

Dacii și geții erau triburi tracice care locuiau în spațiul carpato-danubiano-pontic, în afara ariei de interes a autorilor biblici. Deși există numeroase surse istorice din acele vremuri, care atestă existența și civilizația acestor popoare, ele nu sunt de natură biblică, ci greacă sau romană.


Abonaţi-vă la newsletter folosind butonul de mai jos, pentru a primi gratuit o notificare pe email atunci când publicăm un articol nou:

Pe aceeaşi temă

CE MAI CITESC ALŢII

regatul pontului

Regatul Pontului, misteriosul regat de la ţărmurile Mării Negre

0
Regatul Pontului este mai puţin cunoscut în zilele noastre, însă existenţa sa în jurul Mării Negre îl face important pentru istoria poporului nostru. Pontul este...
ruj roșu vechi de 3.700 de ani

Un ruj roșu vechi de 3.700 de ani, descoperit în Iran, ar putea fi...

0
Un ruj roșu vechi de circa 3.700 de ani, este remarcabil de asemănător cu produsele cosmetice contemporane. Ceea ce oamenii de știință cred că este...
Una dintre gemenele siameze s-a măritat

Una dintre gemenele siameze s-a măritat, iar oamenii îşi pun aceeaşi întrebare

0
Atunci când gemenele siameze Abigail şi Brittany Hensel s-au născut, nimeni nu se aştepta să trăiască mai mult de câteva zile. Acum, însă, Abby,...

Articole recomandate

Articole recomandate

Distribuie şi prietenilor tăi!

Nu ţine lucrurile interesante doar pentru tine. Şi prietenii tăi şi-ar dori să afle aceste informaţii!
Închide
Share via